อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ เป็นผู้แทนมอบเงินรายได้จากโครงการจัดทำรูปหล่อพระพิฆเณศ ให้แก่คณบดีคณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
เป็นผู้แทนมอบเงินรายได้จากโครงการจัดทำรูปหล่อพระพิฆเณศ
ให้แก่คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็นจำนวน 10,000 บาท

โดยแบ่งออกเป็น 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร