คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สืบพงศ์ เผ่าไทย ในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สืบพงศ์ เผ่าไทย ในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 2563
ณ อาคารมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร