พิธีเปิดนิทรรศการผลงานพื้นฐานมัณฑนศิลป์ รายวิชาแกน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการผลงานพื้นฐานมัณฑนศิลป์ รายวิชาแกน ปีการศึกษา 2563

โดยนิทรรศการดังกล่าว เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ในรายวิชาดังต่อไปนี้

  • DESIGN I
  • DESIGN II
  • DRAWING I
  • DRAWING II
  • ART STUDIO I
  • ART STUDIO II
  • BASIC TECHNICAL DRAWING
  • SURVEY OF THAI ART

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2563

ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร