มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 77 ปี

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 77 ปี

  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมวางพวงมาลัยและดอกไม้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และพิธีบวงสรวง
  • พิธีสงฆ์ / พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 77 ปี โดยคุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
  • พิธีมอบของที่ระลึกแก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ บุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน คุณมนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา
ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563 จากคณะมัณฑนศิลป์
และขอแสดงความยินดีกับคุณสุทิตา แก่นพรม ในนามของบริษัท เอริส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อาจารย์สิทธิโชค ชัยวรรณ ที่เข้ารับของที่ระลึกในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อคณะมัณฑนศิลป์
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 3004 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร