คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับคุณภาวนา บุญปก  บุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับคุณภาวนา บุญปก 
บุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร