พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน ความลึกลับ ศรัทธา และ ความเชื่อ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สิงห์สาย

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน
ความลึกลับ ศรัทธา และ ความเชื่อ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สิงห์สาย
ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ประธานในพิธี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร
อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยนิทรรศการดังกล่าว จะเปิดให้ชมระหว่างวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2563

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร