ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร