การยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ประจำภาค 2/61 สำหรับนศ.มศ.ที่เข้าปี 61

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

การยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ประจำภาค 2/61 สำหรับนศ.มศ.ที่เข้าปี 61

กรณีที่นศ.มศ.ที่เข้าปี 61 ทดสอบอังกฤษแรกเข้าด้วย Speexx แล้วได้คะแนนต่ำกว่าระดับ B2 และต้องการยื่นผลทดสอบอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ประจำภาค 2/61 สามารถยื่นผลคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 62 – 10 พ.ค. 62
โดยใช้คำร้อง + สำเนาผลทดสอบอังกฤษที่เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง + ผลทดสอบอังกฤษฉบับจริง ยื่นที่กองบริหารงานวิชาการ วังท่าพระ หรือศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร