คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
ในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ศ. 2563
ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร