ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum #11 ในหัวข้อ “CWIE & WBE Cooperative and Work Integrated Education & Work-based Education New Choice for Higher Education

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งานสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum #11 ในหัวข้อ “CWIE & WBE Cooperative and Work Integrated Education & Work-based Education New Choice for Higher Education
สหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย”
เมื่อองค์กรทางด้านการศึกษากำลังจะถูก Disruption การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนได้ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการด้วยเช่นกัน
พบกับ Keynote 2 ท่าน ผู้คร่ำหวอดในวงการการศึกษา ช่วง Keynote Speaker กับหัวข้อ ” Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ” โดย ดร.อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และหัวข้อ “ Work-based Education (WBE) การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ช่วง Tell and Panel Discussion ในหัวข้อ “ ภาคปฏิบัติของสหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (CWIE & WBE How to Practice) ” พบกับ Keynote Speaker 3 ท่าน
– คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
– คุณนงนภัส หมวดเดช ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีและบริหารความยั่งยืน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
สามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://forms.gle/iJDPZovUmPfteLWA6 หรือแสกน QR Code ได้เช่นเดียวกัน
ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด งานนี้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
เรามุ่งเน้นจะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง สู่การเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาด้วยระบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือ Work-based Education พวกเราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นประโยชน์กับสถาบันการศึกษาทุกแห่ง เรายินดีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทุกท่าน
………………………………………….
สามารถติดต่อพวกเราโดยผ่านช่องทาง

Facebook Page: PIM Ready to Work

https://www.facebook.com/pimreadytowork

หรือ Inbox เพื่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลาครับ

Website: www.pim.ac.th
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2855-0276 คุณอรทัย (คุณอ๋า) สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร