กิจกรรมเสวนา ภาพยนตร์เยอรมันเรื่อง “COMRADE COUTURE”

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมเสวนา ภาพยนตร์เยอรมันเรื่อง “COMRADE COUTURE” โดย MARCO WILMS ผู้กำกับภาพยนตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนกูล บูรณประพฤกษ์ ผู้ดำเนินรายการ
ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
เวลา 15.30-16.00 น.
ณ หอศิลปะและการออกแบบ อาคารมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
ม.ศิลปากร วังท่าพระ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร