หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2564 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาในปี 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
📢ปฏิทินหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2564 รอบที่ 2
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาในปี 2561 (รหัส นศ. xx61xxxx)
ซึ่งมีผลการสอบ STEP ต่ำกว่า B2
👉รายละเอียดวันเวลากลุ่มเรียน
——————————–
🔍ข้อแนะนำก่อนการลงทะเบียนเรียน
🆎หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2564 รอบที่ 2
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาในปี 2561
(รหัส นศ. XX61XXXX) 😊
1. กลุ่มเรียนเปิดให้ลงทะเบียนได้ไม่จำกัดคณะและวิทยาเขต
ทั้งนี้โปรดตรวจสอบวันเวลาเรียนไม่ให้ซ้ำซ้อน
กับตารางเรียนของตนเอง ก่อนยืนยันการลงทะเบียน
2. การเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
——————————–
📢ปฏิทินหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2564
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาในปี 2561 (รหัส นศ. xx61xxxx)
ซึ่งมีผลการสอบ STEP ต่ำกว่า B2
——————————–
📢การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเร่งรัด
(Intensive Courses) ปี 2564 รอบที่ 2
สำหรับนักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่เข้าศึกษาในปี 2561
(รหัส นศ. xx61xxxx) ซึ่งมีผลการสอบ STEP ต่ำกว่า B2 ⬇
❌ไม่เสียค่าใช้จ่าย 💵
📍 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
📍 ขั้นตอนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
📍 ขั้นตอนการย้ายกลุ่มการลงทะเบียนเรียน
——————————————–
——————————————–
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร