วันพฤหัสบดี ที่22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มอบทุนจำนวน 164,217 บาท จากการทำรูปหล่อเซรามิกส์

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดี ที่22 ตุลาคม พ.ศ.2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
มอบทุนจำนวน 164,217 บาท
จากการทำรูปหล่อเซรามิกส์
• ॐ พระพิฆเณศ รุ่น Imagine
และ
• ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
จัดจำหน่ายเพื่อนำรายได้ให้เป็นทุนการศึกษาแด่นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://www.facebook.com/376658652041/posts/10158875770042042/

https://www.facebook.com/376658652041/posts/10158875778817042/

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร