วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทางเว็บไซต์ www.reg.su.ac.th และชำระเงินตามขั้นตอน การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็บไซต์ www.reg.su.ac.th และชำระเงินตามขั้นตอน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร