ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา “เปิดบ้านประยุกต์ศิลป์ 2564”

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
“เปิดบ้านประยุกต์ศิลป์ 2564”
ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2564
เวลา 10.00- 18.00 น.
ณ หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร