รมว. อว. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

7 เมษายน 2564 :
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร อว.

ตรวจเยี่ยมและชมนิทรรศการแสดงผลงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรให้การต้อนรับ

และได้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งชมการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับและการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร