คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 63 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 63 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 โดยท่านภราเดช พยัคฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอศิลป์ของคณะ ฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร