ขอเชิญผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ขอเชิญผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังกำหนดการแนบ

 

Download (PDF, 134KB)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร