คณะมัณฑนศิลป์เข้าร่วมกิจกรรม “Higher Education Fair 2019”

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คณะมัณฑนศิลป์เข้าร่วมกิจกรรม
“Higher Education Fair 2019”

เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะฯ

ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร