งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2562

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมวางช่อดอกไม้บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562
ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

และพิธีเปิดนิทรรศการงานแสดงผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2562 โดยมีนายโลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร