โครงการแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โครงการแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๓๐๔ อาคารศูนย์รวม ๑ (หอประชุม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร