ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาและเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานกับ นักออกแบบเซรามิก สตีเวน เฮิร์ท : ดานิเจลา พิคูลจัน

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาและเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานกับ

นักออกแบบเซรามิก สตีเวน เฮิร์ท : ดานิเจลา พิคูลจันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งไฟฝัน

ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา อาคารมัณฑนะ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น.
(ฟรีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร