งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มีกำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสฉลองปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งคณาจารย์ พนักงาน และลูกจ้าง

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
– การจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 300 บาท

– ประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยมพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานฯ
ในธีมชุด Colorful คัลเลอร์ฟูล สดใสรับปีใหม่ 2563 (รางวัลราชาแห่งสีสัน / ราชินีแห่งสีสัน / ขวัญใจมหาชน)

– การมอบรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร คณาจารย์และผู้มีอุปการะคุณ

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร