เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐาน ของ The Common European Framework od Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐาน

ของ The Common European Framework od Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ

 

รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่างนี้

Download (PDF, 761KB)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร