เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ พนักงานฯรายเดิมแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราสะสม และแผนการลงทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

และเปิดโอกาสให้ พนักงานฯรายเดิมแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราสะสม และแผนการลงทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร