พิธีเปิดงานนิทรรศการ “การออกแบบกล่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พิธีเปิดงานนิทรรศการ “การออกแบบกล่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน”
โดยคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 – 18.00 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร