ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางดำเนินการ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทหัวหน้าภาควิชา

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศแจ้งคณาจารย์/บุคลากรคณะมัณฑนศิลป์

เพื่อทราบกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางดำเนินการ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควร

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทหัวหน้าภาควิชา

 

รายละเอียดตามด้านล่างนี้

Download (PDF, 172KB)

  • ไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร