เชิญคณาจารย์-บุคลากรเสนอชื่อ กรรมการสรรหาคณบดี ประเภทคณาจารย์ และ หัวหน้าภาควิชา วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่ e-mail address : buaanoma@gmail.com

สามารถดาวน์โหลด ใบเสนอชื่อ ได้ที่ไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร