ประกาศเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563
เนื่องจากสถานการณ์แพระระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19

จากเดิม 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร