คณบดีและคณาจารย์ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดขวัญ สวัสดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค. 2563 คณะมัณฑนศิลป์ได้จัดการประชุมกรรมการคณะ  ณ หอศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
โดยก่อนเริ่มการประชุม คณบดีและคณาจารย์ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดขวัญ สวัสดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

และ อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการ “ศิลปะเยียวยาวิกฤต COVID-2019”

ซึ่งทำร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศิลปากร เป็นการจัดประมูลผลงานเซรามิค แบ่งรายได้ออกเป็น 70% มอบให้กับโรงพยาบาล

และ 30% เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต เป็นจำนวน 2000 บาท

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร