คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 64 ปี

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 64 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คุณลลิต เลิศไม้ไทย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วย

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล การก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาคณะอย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ของคณะที่ล่วงลับไปแล้ว

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร