เครื่องแบบนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร