กิจกรรม

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สัมมนายื่นความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานการออกแบบ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2557
เวลา 9.00 -16.30 น.

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
SU Open House

12 ตุลาคม 2558

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558
งาน SIAM PIWAT 100 DESIGNS 2015 TOMORROWTOGETHER

10 กรกฎาคม 2558

สยามพารากอน กรุงเทพฯ

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558
งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ รวมเลขเด็ด!

3 – 9 สิงหาคม 2558

10.00 น. – 22.00 น.

ศูนย์การค้า Siam Center ชั้น 1 ลาน Atrium 2

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร