ภาพบรรยากาศเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี Gift Festival ครั้งที่ 36

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพบรรยากาศเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี Gift Festival ครั้งที่ 36

 

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 18.00 น. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เปิดงาน เทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี Gift Festival ครั้งที่ 36

ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

โดยงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 2-4 ก.พ. 2561 ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าฝีมือของนักศึกษา และการแสดงดนตรีจากศิลปินวงต่างๆ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร