คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับเกียรติจากคุณวิฑูรย์ ฤกษ์ศิริวรรณ์ General Manager Design Division, Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd.

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับเกียรติจากคุณวิฑูรย์ ฤกษ์ศิริวรรณ์ General Manager Design Division, Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd.

นำทีม R&D และ CSR ของ Honda มาร่วมปรึกษาหารือเพื่อริเริ่มโครงการเฟ้นหานักออกแบบยานยนต์รุ่นใหม่ จากคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อร่วมเป็นทีมงาน R&D ของ Honda ในสายของยานยนต์ 2ล้อ และ 4ล้อ

ซึ่งจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาทำการสอนนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาการออกแบบยานยนต์ ของภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทุกสัปดาห์สำหรับการสอนใน 3 เทอมสุดท้ายก่อนจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นเข้าเป็นบุคลากรในระบบ R&D ของHondaได้ทันที การหารือได้ข้อยุติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนโดยจะเริ่มทำการสอนทันทีในภาคการศึกษานี้ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ภายใต้ theme ” Future EV Vehicle “

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร