บรรยากาศพิธีเปิด งานแสดงเปิดบ้าน ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

บรรยากาศพิธีเปิด งานแสดงเปิดบ้าน

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ หอศิลปะและการออกแบบ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร