โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

website

หรือสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3427-1434 มือถือ 08-9919-8542

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร