บริษัท อินคิวบ์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะสรรหาพนักงานในตำแหน่ง Industrial Product Design จำนวน 1 อัตรา 

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

บริษัท อินคิวบ์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะสรรหาพนักงานในตำแหน่ง Industrial Product Design จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

โดยสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-026-5594 หรือตามรายละเอียดในโปสเตอร์ที่แนบไว้

 

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร