บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Product design

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Product design เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรที่เพิ่มขึ้น

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวกัญญาณัฐ สุยะ

email : HSR@wiseandrich.co.th

โทร. 02-551-4405, 099-349-1115

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร