บริษัท คิงส์ คาร์ แอคเซสซอรี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 2 ตำแหน่งงาน ได้แก่ ช่างปั้นโมลและงานแม่พิมพิ์ 2 คน เจ้าหน้าที่ออกแบบ 1 คน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัท คิงส์ คาร์ แอคเซสซอรี จำกัด 

บริษัท คิงส์ คาร์ แอคเซสซอรี จำกัด  ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิต จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ แบบครบวงจร
เช่น ชุด Body kits และ Accessories เช่น สเกิร์ต สปอยเล่อร์ สำหรับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงการผลิตแม่พิมพ์ INJECTION
โดยทางบริษัทฯ มี 5 Centers ในการให้บริการแก่โชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทฯ มีลูกค้าโชว์รูมมากว่า 400 โชวรูม
ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเป็น 7 บริษัท รวมถึงบริษัท อัลติเมท รีเฟล็กซ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงเซรามิคติดรถยนต์และติดอาคาร
ซึ่ง ULTIMATE FILMs เป็นผู้สนับสนุนรายการต่างๆ ของ ช่อง Workpoint ช่องอัมรินทร์ และรายการวิทยุต่างๆ
เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 2 ตำแหน่งงาน ได้แก่
1. ช่างปั้นโมลและงานแม่พิมพิ์ 2 คน
2. เจ้าหน้าที่ออกแบบ 1 คน
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร