บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ที่ในตำแหน่ง PT SERVICE MASTER (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการในสถานีน้ำมัน)

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ที่ในตำแหน่ง

PT SERVICE MASTER (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการในสถานีน้ำมัน)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปด้านล่าง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร