ประกาศคณะมัณฑนศิลป์  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (ด้านเทคนิค) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (ด้านเทคนิค)

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร