ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ จำนวน 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ 1 อัตรา) เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 จึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไปเป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร