ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ จำนวน 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ 1 อัตรา)

 

เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 จึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไปเป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2563

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร