ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์
เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานชั่วคราว
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร