ประกาศคณะมัณฑนศิลป์  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารงานทั้วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักบริหารงานทั้วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร