ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร