โครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ จัดโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร