การบรรยายเรื่อง การออกแบบและแนวโน้มแฟชั่นแห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร. ลิซ่า ฮอกเคมไมเยอร์

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
ภาพบรรยากาศ
การบรรยายเรื่อง การออกแบบและแนวโน้มแฟชั่นแห่งศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น กรณีศึกษา นักออกแบบสัญชาติอิตาเลี่ยน
 
โดย ดร. ลิซ่า ฮอกเคมไมเยอร์ ( Dr. Lisa Hockemeyer)
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การออกแบบและการวิจารณ์
จากสถาบันมารังโกนี ประเทศอิตาลี
(The Polytechnic University of Milan and Istituto Marangoni.)
 
 
ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา 10.00-12.00 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร