การบรรยาย “ศิลปะบำบัด” โดย NIPARPON JOHANSEN,MA,LMFT,ATR .

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การบรรยาย “ศิลปะบำบัด” โดย NIPARPON JOHANSEN,MA,LMFT,ATR .

 

วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์ พีระศรี 3

คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร